Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2013

Kredzia

February 13 2013

Kredzia
Kocham życie, przyjacielu, i nawet wtedy, kiedy zraniło mnie tak bardzo, że przez krótką chwilę zapragnęłam umrzeć, nawet wtedy nie popełniłam zdrady.
— H. Poświatowska - Opowieść dla przyjaciela
Kredzia
Kredzia
Że co dzień będę czuł Twój zapach i patrzył w te oczy.
Że każda chwila z Tobą będzie dla mnie wszystkim.
Że gdy nie będziesz przy mnie będę tracił zmysły.

February 04 2013

Kredzia
Przyjaciel może być dla Ciebie surowy. Może oczekuje więcej od Ciebie, niż od nieznajomych. Nieznajomi postrzegają Cię w sposób, w który chcesz by Cię widzieli, ale... przyjaciół nie da się oszukać. To właśnie czyni ich przyjaciółmi.
Reposted fromUnipap Unipap vianicbezprzyczyny nicbezprzyczyny
Kredzia
Trzeba mieć wrażliwość  księżniczki i wytrzymałość kurwy. Tego się trzymam
— Anna Dymna
Kredzia

February 01 2013

Kredzia
Play fullscreen
I can't get this memories out of my mind.
And some kind of madness,
Is starting to evolve..
Reposted fromlaj laj viadelikatnienie delikatnienie
Kredzia
7991 ad9a
Reposted fromretaliate retaliate viadelikatnienie delikatnienie
Kredzia
5070 9099
Reposted fromwallofsalt wallofsalt vialajla lajla
Kredzia
2593 31f9
Reposted fromthumbsup thumbsup vialajla lajla
Kredzia
4824 952c
Reposted frompoppyseed poppyseed vialajla lajla

January 29 2013

Kredzia
5045 b538
Reposted fromampledreamer ampledreamer viaradioactive radioactive
Kredzia
4412 4ede
Reposted fromkatalama katalama
Kredzia
4721 f8dd
Reposted fromkatalama katalama

January 21 2013

Kredzia
Moja dojrzałość zależy od tego, w czyim towarzystwie aktualnie się znajduję.
— :D
Reposted fromthesmajl thesmajl viadashuri dashuri
Kredzia
1532 b7a2
Reposted fromenemmy enemmy viastefa stefa
Kredzia
5844 4aca
Reposted fromsilla silla viastefa stefa
Kredzia
Kredzia
2492 5a7c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl