Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2013

Kredzia
chce letnich nocy i ciemnych ulic, dusznego powietrza i smacznych papierosów i chlodnych ust
— znalezione
Reposted fromweightless weightless viaradioactive radioactive
Kredzia
Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.
Kredzia
Kredzia
Kredzia
0649 ffb6
milky hits 
Reposted frompotpants420 potpants420 viadrugs drugs
Kredzia
9145 8121
Reposted fromnfading nfading viakortufka kortufka
Kredzia
(...) myśli można powtarzać w nieskończoność, w przeciwieństwie do słów.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry video są o miłości"
Reposted fromPaniRobinson PaniRobinson viaradioactive radioactive
Kredzia
6300 af57
Reposted frompoppyseed poppyseed viaradioactive radioactive
Kredzia
8867 e30e 500
Reposted frompesy pesy viakortufka kortufka
Kredzia

February 28 2013

Kredzia
Chciałabym Ci wszystko powiedzieć, ale mnie o to nie pytasz.
— konwalia.soup.io
Reposted fromkonwalia konwalia viaradioactive radioactive
Kredzia
Chcesz więcej,
Chcesz więcej niż dziś mogę Tobie dać.
Pieprzone więcej,
Powiem więcej – więcej nie mam.
— kotów kat ma oczy zielone
Reposted fromkatalama katalama
Kredzia
i znowu ten cholerny stan beznadziejności. chce mi się wyć, a nic nie mogę zrobić. w dodatku odrzucam najbliższe osoby, żeby było gorzej. bezsens. 
— lamcia.
Reposted fromkatalama katalama
Kredzia
Palę papierosa i patrzę w twoje oczy,
myśląc, że to piekło w mojej głowie nigdy się nie skończy
— Pezet ,,W moim świecie"
Kredzia
Są w życiu rzeczy o które warto walczyć, a na niektóre warto poczekać..
— Ernest Hemingway
6234 c5ab
Reposted fromsexisms sexisms viakortufka kortufka
1125 6cac
Reposted fromindieporn indieporn viakortufka kortufka
Kredzia
1184 8464
Reposted frommariola mariola viakortufka kortufka
Kredzia
7600 3ef0
Reposted fromDoopamina Doopamina viaradioactive radioactive
Kredzia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl