Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2013

Kredzia
Ludzie wiele tracą, tylko dlatego że są nieśmiali.
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viashedevil shedevil

March 30 2013

Kredzia
Nie ma żadnej możliwości aby gniewnie wypowiedzieć słowo "bąbelki".
Reposted fromscorpix scorpix viaradioactive radioactive
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted bynesraitMrCoffetimmoemrocznakatiabananananabananananabanananana
Kredzia
0067 b901
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaradioactive radioactive
Kredzia
  Nigdy nie wie się, co poradzić z tym krzykiem, co odzywa się w nas samych.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viaradioactive radioactive
Kredzia
5733 7d71
Reposted fromSzczurek Szczurek viamahoniova mahoniova
KredziaNa pewno znasz takie noce, ten destrukcyjny moment,
w którym każda myśl waży grubo ponad tonę.
Wiem, że czasem sam tonę w morzu złych myśli,
i jedyne co z tego mam, to psychiczne blizny.
0633 d854

March 29 2013

Kredzia
9753 161b

March 17 2013

Kredzia
0142 78f8
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt viaradioactive radioactive
Kredzia
Wiedziałam,że nie byłam ważna, ale i tak mnie to zabolało.
— J.D. Salinger, The Catcher in the Rye
Reposted fromweightless weightless viaradioactive radioactive
Kredzia
Zaciskam pięści i patrze przed siebie, mój świat rozpada się na części, a Ty nic o tym nie wiesz.
Reposted fromgdybam gdybam viaradioactive radioactive
Kredzia
Kredzia

  Przepraszam, mam zły dzień od kilku dni..

Nie myślcie, że jestem nieszczęśliwy.
Cieszę się, że myślę.
Myślcie, że się cieszę
— M. Białoszewski
Kredzia
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viaradioactive radioactive
Kredzia
Kredzia
Ucieczka od emocji nigdy sie nie udaje. Trzeba sie z nimi zmierzyć, poradzic sobie z nimi. I z ludźmi, których dotyczą.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaradioactive radioactive

March 15 2013

Kredzia
3556 cac9
Reposted frompomimo pomimo vianicbezprzyczyny nicbezprzyczyny
Kredzia
5664 880a
Reposted fromkatalama katalama
Kredzia

z końca aż do początku

i znów

do końca

jestem

pośrodku ciebie

— Poświatowska
Kredzia
Odchodził ode mnie zostawiając mnie bardziej samotną niż wtedy, kiedy nie było go jeszcze.
— Poświatowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...